Welkom

Welkom op de website voor onze praktijk Huid- en Oedeemtherapie Deurne.

Jacqueline en Marita hebben de opleiding tot huid- en oedeemtherapeut gevolgd te Eindhoven, en zijn in 1996 afgestudeerd. Tijdens deze opleiding bleken zij een goede aanvulling op elkaar te zijn. Ze bleken dezelfde opvattingen te hebben over de invulling van het beroep en zijn hierin beiden zeer gedreven.

Toen in 2002 de registratie van onze beroepsgroep in de wet BIG gerealiseerd was, waren ze er klaar voor. Ze hadden hieraan voorafgaand de verbrede overgangsopleiding gevolgd, resulterend in het officieel HBO diploma. Hun eindopdrachten hebben zij samen gemaakt over de behandeling van chronische wonden en over een bijzondere vorm van acne, genaamd hidradenitis suppurativa ofwel acne inversa (acne op ongewone plaatsen). Beiden vinden het belangrijk om hun kennis actueel te houden en uit te breiden, door o.a. veelvuldig bij- en nascholingen te volgen.

Na hun stage in een gezamenlijke praktijk was voor hun al snel de keuze gemaakt om samen een praktijk op te starten. Na wat zoek- en speurwerk naar een geschikte locatie is de keuze gevallen op een praktijk in het Elkerliek ziekenhuis te Deurne. In september 1997 zijn ze hier gestart. In de loop van de jaren hebben zij veel praktijkervaring opgedaan en is de praktijk gestaag gegroeid.

Vanaf juli 2013 is Marlie Vermazeren het team komen versterken. Zij heeft de opleiding gevolgd op de Hogeschool van Utrecht en is in 2013 afgestudeerd.

Voor informatie over het brede aanbod van verschillende behandelingen kunt u terecht bij het kopje behandelingen.

Graag nodigen wij u uit om voor vragen of voor het maken van een afspraak contact met ons op te nemen via de mail of per telefoon.

Jacqueline Raat-Linthorst , Marita Derikx-van Bergen en Marlie Vermazeren